Menu

Social
ÎNCEP EVALUĂRILE NAȚIONALE

Încep emoţiile pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. In curând ei vor fi evaluaţi după modelul testelor internaţionale PISA. La aceste teste, elevii primesc subiecte aparent distractive, care le testează însă logica, cunoştinţele de matematică necesare fiind unele de bază. Primii care vor intra in febra examenelor vor fi elevii de clasa a VI-a.

Pentru al treilea an consecutiv, elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi evaluaţi după modelul testelor internaţionale PISA. Mai precis copiii vor fi testaţi la limba română – scris şi citit, matematică şi ştiinţe, adica fizică şi biologie. Testele din cadrul Evaluării Naţionale 2016 pentru elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi corectate la cel mult şapte zile de la data susţinerii ultimei probe de la fiecare clasă. Testele pentru Evaluarea Naţională trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate şi un format asemănător celui folosit la testările internaţionale. Evaluările naţionale se vor desfăşura în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei şcoli. Excepţie face testarea de la clasa a VI-a, unde comisia de organizare trebuie să stabilească un interval orar unic pentru toate şcolile. Evaluarea Naţională 2016 pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a se va desfăşura în sălile de clasă, iar copiii vor fi aşezaţi în bănci exact cum stau de obicei în timpul orelor.

În cazul evaluării elevilor din clasa a II-a, învăţătorul de la clasă va împărţi subiectele copiilor şi îi va supraveghea pe parcursul testării. La clasele a IV-a şi a VI-a, elevii vor fi supravegheaţi de doi profesori care nu predau la clasa respectivă. Aceştia vor împărţi subiectele şi vor supraveghea elevii pe timpul testării, fără să le ofere indicaţii cu privire la rezolvarea exerciţiilor. Lucrările elevilor de la clasele a II-a şi a IV-a vor fi corectate de învăţătorul de la clasă şi de un alt profesor. La clasa a VI-a, testele de Limbă şi comunicare sunt corectate de câte doi profesori, unul de Limba şi literatura română şi celălalt de limba modernă. Testele la Matematică şi Ştiinţe ale naturii vor fi evaluate de trei profesori – unul de Matematică, unul de Fizică şi unul de Biologie.

Testele PISA evaluează măsura în care elevii aflaţi spre finalul educaţiei obligatorii deţin unele dintre competenţele-cheie, cunoştinţele şi deprinderile de bază esenţiale pentru continuarea studiilor, participarea deplină la viaţa socială sau pentru integrarea pe piaţa muncii.

Lasă un comentariu

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>