Menu

Social
ÎNAPOI LA CATEDRĂ

Actualii directori de unităţi de învăţămînt care nu promovează concursul vor reveni, în vacanţa intersemestrială, pe catedra care le-a fost rezervată.

Mișcarea de personal va avea loc în vacanța intersemestrială pentru a asigura în același timp, pe de o parte, continuitatea actului de predare la clasă, iar, pe de altă parte, instalarea celor care au cîștigat concursul sau delegarea. In situația în care în urma concursului răman funcții de directori sau directori adjunct vacante acestea vor fi ocupate fie prin detașare în interesul învățămîntului, fie prin delegarea atribuțiilor.

Metodologia de organizare a concursului prevede că numirea se face la propunerea consiliului profesoral, cu avizul consiliului de administrație.

Lasă un comentariu

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>